Način rezerviranja

KAKO REZERVIRATI

Postupak rezervacije smještaja u ponuđenim smještajnim jedinicama je slijedeći:
1. Odabrati smještajnu jedinicu na internet stranicama www.cyntus.com.

2. Pročitati opće uvjete pružanja usluga u privatnom smještaju.

3. Uputiti upit na adresu agencije e-mailom ili faxom.

4. Ukoliko je smještajna jedinica slobodna agencija će vam poslati ponudu u kojoj će biti naznačen ukupan iznos usluge.

5. Ako se odlučite za ponuđene usluge po primitku ponude uplatiti 30 % ukupnog iznosa za rezervaciju smještaja (predračun će biti u prilogu).
Plaćanje rezervacije se vrši:
U RH – uplatom na žiro račun agencije.
Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
svrha uplate: rezervacija smještaja, (navesti naziv i tip smještajne jedinice)
primatelj: CYNTUS d.o.o., Trg kralja Tomislava 5, 21 315 Dugi Rat
iznos kn: upisati iznos prema zaprimljenom predračunu
broj računa: 2360000-1102155709
Izvan RH – uplatom putem bankovne doznake na devizni račun agencije
Da bi uplata na devizni račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:
uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
primatelj: CYNTUS d.o.o., Trg kralja Tomislava 5, 21 315 Dugi Rat
banka primatelja: Zagrebačka banka d.d., 10000 ZAGREB, Paromlinska 2, Croatia
IBAN kod: HR2623600001102155709
SWIFT: ZABAHR2X
iznos: upisati iznos prema zaprimljenom predračunu
svrha doznake: rezervacija smještaja (navesti naziv i tip smještajne jedinice).

6. Po primitku uplate iznosa rezervacije, agencija će vam poslati vaucher. Na voucheru, uz sve informacije vezane za vlasnika i adresu zakupljenog objekta, posebno je naznačen preostali iznos kojeg se gost na dan svog dolaska obvezuje podmiriti u uredu agencije ili izravno iznajmljivaču.

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA U PRIVATNOM SMJEŠTAJU
1. SADRŽAJ PONUDE
CYNTUS d.o.o. -turistička agencija, Trg kralja Tomislava 5, 21 315 Dugi Rat (u daljnjem tekstu agencija), jamči kako za istinitost slikovnih zapisa i podataka vezanih uz karakteristike smještajnih jedinica iz svoje ponude, a koja je dostupna na internet stranicama – www.cyntus.com, tako i za istinitost uvjeta pod kojima se iste nude.
Agencija se obvezuje osigurati gostu smještaj u ponuđenim kapacitetima u rezerviranom terminu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
Zakupom jedne ili više smještajnih jedinica iz našeg programa zasnivate pravni odnos s nama, te time potvrđujete da ste suglasni s općim uvjetima pružanja usluga smještaja u privatnim kapacitetima fizičkih osoba, a koji Vam se ovom prilikom daju na uvid. Sve što je u aranžmanu objavljeno predstavlja pravnu obvezu kako za gosta tako i za agenciju. Ovi uvjeti temelj su za rješavanje eventualno nastalih sporova između nas, te Vas stoga molimo da ih obvezno pročitate.

2. PRIJAVE
Prijave za rezervaciju smještaja se upućuju elektroničkim putem ili faxom, te osobno u poslovnici agencije.

3. UPLATE
Kako bi potvrdio prijavljenu rezervaciju gost uplaćuje akontaciju. Postotak akontacije je 20% od ukupnog iznosa cjelokupne usluge. Preostali iznos, do ukupne vrijednosti aranžmana, uplaćuje se na dan dolaska u poslovnici naše agencije ili izravno iznajmljivaču po dolasku u smještajni objekt.
Uplatom rezervacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određena smještajna jedinica nudi. Samim činom uplate rezervacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju.

4. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA
Cijene objavljene na www.cyntus.com variraju od objekta do objekta, te su istaknute uz svaku smještajnu jedinicu. Navedene cijene u sebi uključuju: dnevni najam smještajnih jedinica, posteljinu, opremljenu kuhinju (osim ukoliko se ne radi o najmu soba bez uporabe kuhinje) s potrebnim posuđem i priborom, utrošak vode, struje i plina.
Cijene smještajnih jedinica su objavljene u eurima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga.
Sve navedene cijene se odnose na boravak duži od tri noćenja. Ukoliko se radi o boravku kraćem od četiri noćenja navedene cijene se uvećavaju za 30 %.
U cijenu usluge smještaja nije uračunat iznos boravišne pristojbe. Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi iznosi od 2,00 do 7,00 kn osoba /dan za odrasle osobe. Mlađi od 18 godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. godine ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu i terminu boravka.
U slučaju promjene cijena nakon uplaćene akontacije, agencija jamči gostu da će preostali dio biti uplaćen po obračunu na osnovu kojeg je gost i odlučio rezervirati određenu smještajnu jedinicu.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.
Agencija se obvezuje u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koju je namijenjena, osigurati odgovarajuće posuđe u kuhinji i pribor za jelo. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu, te će svakog gosta dočekati čiste plahte. Za goste koji ostaju duže od jedne sedmice će biti obavljana izmjena plahti i ručnika jednom sedmično.
Na dan dolaska u smještajnu jedinicu gosti dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10.00 sati. Pružatelj usluga u roku 4 sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju.
Predaja ključa zakupljenih smještajnih jedinica je u samom objektu od strane pružatelja usluga.

6. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ
Agencija može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati zakupljene smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa bile bi opravdanim razlogom agenciji da ponudu ne objavi, te da ne prima prijave i potvrde zakupa predmetnih smještajnih jedinica.
Ukoliko je agencija u mogućnosti gostu ponuditi alternativu, promjena rezerviranog smještaja se može obaviti isključivo uz odobrenje gosta. Ponuđena alternativa mora biti iste ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja. Eventualna razlika u cijeni između rezerviranog smještaja i prihvaćene alternative ide na trošak agencije.
Agencija je dužna sve goste koji su uplatom akontacije potvrdili svoj dolazak izvijestiti o promjeni u rezervaciji ili otkazu, odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternativnog smještaja vratiti im nerealizirani iznos umanjen za administrativne agencijske troškove.

7. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ
Ukoliko gost želi otkazati rezervirani smještaj, mora to učiniti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta).
Datum kada je agencija zaprimila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:
– za otkaz do 30 dana prije početka korištenja zakupljene usluge na ime manipulativnih i administrativnih troškova agencija naplaćuje 30 % od od iznosa  akontacije za  smještaj. Ostatak novca se o trošku primatelja vraća gostu.
– za otkaz od 30 do 0 dana prije početka korištenja zakupljene usluge agencija ne vraća akontaciju .
Ukoliko su stvarno nastali troškovi veći nego što je prethodno izloženo, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se posebice i na promjene termina korištenja usluge u rezerviranoj smještajnoj jedinici, ali i na sve druge bitne promjene.

8. OBVEZE AGENCIJE
Agencija je dužna brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.
Agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

9. OBVEZE GOSTA
Gost je obvezan:
– posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost.
– pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
– prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti vaucher sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene. Predmetni vaucher će biti proslijeđen na kućnu adresu gosta odmah po uplaćenoj rezervaciji.
– na dan svog dolaska na odredište gost je obvezan u poslovnici naše agencije ili izravno iznajmljivaču podmiriti nepodmireni dio računa.
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, gost snosi odgovornost za zbog toga nastale troškove i odgovara agenciji za učinjenu štetu.

10. PRTLJAGA
Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj
jedinici. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Ukoliko gost na samom odredištu ne bude zadovoljan zatečenim stanjem, obvezan je odmah po dolasku o razlozima svog nezadovoljstva izvijestiti agenciju. Agencija je dužna ponuditi zamjenski smještaj. Ako gost ne prihvati ponuđeno alternativno rješenje koje odgovara rezerviranoj i uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti će se smatrati obveznom na nju odgovoriti.
Mjerilo usporedivosti osnovne i zamjenske usluge jest cijena oglašena na www.cyntus.com internet stranicama. Agencija ne smije gostu kao zamjenske ponuditi usluge manje vrijednosti od zakupljenih.

12. UPOZORENJE
Uplatom rezervacije gost u cijelosti prihvaća program i ovdje izložene uvjete pružanja smještaja u privatnim kapacitetima fizičkih osoba.

 

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl.6. st. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu(NN 130/1725/19) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku i to u ovim poslovnim prostorijama, te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.

Pisani prigovor potrošači mogu podnijeti i putem:

  • pošte na našu adresu : CYNTUS d.o.o. ,                                Trg k. Tomislava 5 ,  21315 Dugi Rat     
  • telefaksa: 021/ 757 803
  • elektroničke pošte: cyntus@cyntus.com

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku      najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. _______________________________________________________________________________________