About Cyntus

CYNTUS d.o.o.  turistička agencija, mjenjačnica  (puni naziv)
CYNTUS d.o.o.  (skraćeni naziv)
Dugi Rat, Trg kralja Tomislava 5
 
Marija Pavić- voditelj poslovnice
Voditelj poslovnice i ovlaštenja:Prvenstveno, složeniji i odgovorniji poslovi u svezi sa organiziranjem ili realizacijom usluga u turizmu. Samostalno vođenje svih agencijskih i administrativnih poslova ,kreativnost i progresivnost u pronalaženju novih poslovnih prilika za agenciju, komunikacija i poslovanje sa stranim i domaćim klijentima, pregovaranje cijena i uvjeta s poslovnim partnerima, prodaja smještajnih kapaciteta, prodaja izleta, paket aranžmana i ostalih sadržaja, izrada raznih ponuda i sadržaja na destinaciji.
Jozo Pavić- direktor
tel. +385 21 757 802
fax. +385 21 757 803
e-mail: cyntus@cyntus.com
Radno vrijeme:
Ponedjeljak-Petak 08:00-12:30, 16:30-19:30.
Subota: 08:00-12:00
Nedjelja : Ne radimo
ID kod: HR-AB-21-02664429
Matični broj: 2664429| Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu| MBS:02664429 | OIB 13050555558
Iznos temeljnog kapitala:20 000,00 kuna, uplaćen u cijelosti,
Član/osnivač: Jozo Pavić
Kunski račun:  IBAN HR2623600001102155709
Devizni račun: IBAN HR2623600001102155709
kod banke: Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Hrvatska, SWIFT: ZABAHR2X
Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije:REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI INSPEKTORAT Područni ured Split , Mike Tripala 6 Split