About Cyntus

CYNTUS d.o.o.  turistička agencija, mjenjačnica  (puni naziv)
CYNTUS d.o.o.  (skraćeni naziv)
Dugi Rat, Trg kralja Tomislava 5
tel. +385 21 757 802
fax. +385 21 757 803
e-mail: cyntus@cyntus.com
ID kod: HR-AB-21-060263779
Matični broj: 2664429| Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu| MBS:060263779 | OIB 13050555558
Iznos temeljnog kapitala:20 000,00 kuna, uplaćen u cijelosti,
Član/osnivač: Jozo Pavić
Kunski račun:  IBAN HR2623600001102155709
Devizni račun: IBAN HR2623600001102155709
kod banke: Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Hrvatska, SWIFT: ZABAHR2X